WebExam: Online Exam System

توجه: حضور در کلاسهای درس اجباری بوده و داشتن پنج جلسه غیبت باعث حذف خودکار دانشجو از کوئیزها و درس می گردد

دانشجویانی که 45 درصد از نمره امتحان پایان ترم را اخذ نکنند در درس مردود خواهند بود

برای دروسی که در دو گروه یا بیشتر ارائه می شوند، امکان جابجایی کلاس خارج از لیست آموزش وجود ندارد
فقط و فقط در کلاسی که ثبت نام نموده اید می توانید حضور یافته و کوئیز دهید

به همراه داشتن ماشین حساب در هنگام کوئیزها و امتحانات اجباری است. استفاده از موبایل برای محاسبات ممنوع است
فایلهای راهنما در پایین همین صفحه با دقت مطالعه شوند


ورود به امتحان


مشاهده نتایج کلی کلاس

مشاهده امتیاز هر کوئیز به صورت جداگانه


راهنمای پاسخ به کوئیزها

راهنمای امتحان میان ترم و پایان ترم

اگرایمیل فراموشی رمز عبور را نمی توانید دریافت نمایید