روند انجام کار پروژه فارغ التحصیلی کارشناسی

لازم است قبل اخذ واحد پروژه، هماهنگی لازم با اینجانب به عمل آمده و موضوع تعیین شود. درغیر اینصورت دانشجوی مجبور به حذف واحد مربوطه خواهد بود
پروژه های کارشناسی شامل دو حالت می باشد
الف-ساخت یک برد الکترونیکی شامل میکروهای
ARM-STM32-STM8, PIC-Micro- ESP32
یا پروژه های الکترونیک صنعتی و سوئیچینگ
برنامه نویسی میکروها توسط آردوینو مجاز نمی باشد
ب-پروژه های نرم افزاری منطبق بر زبان های
C, C++, JAVA, Python, PHP
که در همه حالات تا آنجا که ممکن است برنامه باید به صورت پایه ای نوشته شده و از جعبه ابزارهای پیچیده استفاده نشود مگر با هماهنگی قبلی
لازم است دانشجو به تمامی بخشها اشراف کامل داشته باشد درغیر این صورت پروژه پذیرفته نخواهد بود

تمامی اطلاعات فنی از جمله سورس کد برنامه ها و سخت افزارهای ساخته شده تحویل گرفته خواهد شد

در پروژه هایی که منجر به ساخت یک دستگاه می شوند هزینه ای حدود 500 هزار تومان به صورت متوسط می بایست توسط دانشجویان جهت خرید قطعات و تجهیزات الکترونیک انجام شود

روند انجام کار ورزی و تهیه گزاش آن

لطفا در تمامی ایمیلهای ارسالی نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی قید شود

برای انجام کارآموزی می توانید به روشهای زیر عمل نمایید

بخش مهندسی پزشکی هر بیمارستان مکان مناسبی برای گذرندان دوره کارآموزی هست.

اگر شرکتی در زمینه مهندسی پزشکی، الکترونیک یا کامپیوتر می شناسید که در آن فعالیت مهندسی انجام می شود می توانید در شرکت مورد نظر کارآموزی خود را بگذارانید. حتما باید ابتدا شرکت منتخب را به استاد کارآموزی خود معرفی نمود و زمینه کارهایی که قرار است انجام را به صورت مختصر معرفی نمایید. در صورت تایید مکتوب از طریق ایمیل می توانید دوره کارآموزی را شروع کنید
لازم است گزارش کارآموزی هم شامل کلیات عمومی محل کار و هم جزئیات فنی کارهای انجام شده باشد.معمولا در انتهای کار خواسته می شود که یکی از دستگاه های پیچیده با نقشه مهندسی و جزئیات الکترونیکی مربوطه به تفضیل توضیح داده شود
آدرس و شماره تماس مرکز و همچنین مسئول کارآموزی خودرا باید در شروع کارآموزی اعلام نمایید به صورت دوره ای تماس گرفته یا مراجعه حضوری خواهد شد
گزارش کاروزی می بایست ساختار یک متن علمی را داشته و قواعد نگارش به درستی در آن رعایت شده باشد. شکلها دارای زیر نویس و جداول دارای بالانویس باشند فونت متن از نوع بی زر به شماره 14 و فونت انگلیسی به شماره 12 باشد.
هرشکلی که آورده می شود باید شماره خورده و دارای توضیحات مرتبط و خلاصه در زیر آن باشد
درصورتی که گزارش ارسالی، کپی شده از روی گزارشهای قدیمی باشد، دانشجود مردود خواهد شد
به زودی سامانه آنلاین برای ارسال گزارش روزانه فعال خواهد شد که دانشجویان درس کارورزی می بایست 30 گزارش روزانه را آپلود نمایند که توسط مدیر مربوطه تایید شده است

فایل گزارش به فرمت
DOC و PDF
می بایست تحویل داده شود